Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

En miljard kronor till regeringens första globala jämställdhetsstrategi

Publicerad

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Det väntas regeringen besluta på sitt sammanträde idag. Detta är första gången Sveriges regering beslutar om en global tematisk strategi för jämställdhet.

- Satsningen görs i en tid då arbetet med jämställdhet möter motstånd runt om i världen. Aktivister och kvinnoorganisationer som jobbar för jämställdhet motarbetas ofta hårt i kampen för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att arbeta oberoende minskar när finansiering och demokratiskt utrymme krymper, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sida får i uppdrag att under perioden 2018-2022 fördela pengarna till insatser inom jämställdhetsområdet. De kan omfatta allt från att stärka normativa ramverk för jämställdhet och ökad trygghet för de organisationer som arbetar med jämställdhet, till bättre tillgång till könsuppdelad statistik. Enligt strategin ska Sida arbeta bland annat med innovativa insatser och med pojkar och män som aktörer för jämställdhet.

Den 15-17 april pågår konferensen "Stockholm Forum on Gender Equality". Den arrangeras av Utrikesdepartementet och Svenska Institutet i samarbete med Sida och Folke Bernadotteakademin på Stockholm City Conference Center.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00