Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

En miljon kronor till Giellagáldu för utveckling av nordiskt språksamarbete

Regeringen har beviljat en miljon kronor i bidrag till Sametinget för verksamhet vid Sámi Giellagáldu, som är ett kunskaps- och expertorgan som arbetar med samisk språkvård och utvecklingsarbete över nationsgränserna

– De samiska språkens överlevnad är en förutsättning för urfolket samernas kultur, därför stödjer regeringen Giellagaldus arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vid sameminister- och samepresidentmötet i Stockholm 2016 beslutades att främja samarbetet över landgränserna om fastställande av samiska språknormer och samisk terminologi. I dagsläget pågår ett utredningsarbete inom sametingen i Sverige, Norge och Finland för att finna en lämplig struktur för ett mer formaliserat samiskt nordiskt språksamarbete inom ramen för Giellagáldu.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00