Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson deltar i IMF:s och Världsbankens vårmöten den 19–21 april i Washington D.C. Huvudteman för vårmötena är läget i den globala ekonomin och hur de globala utvecklingsutmaningarna ska mötas.

Under IMF:s vårmöte diskuteras det globala ekonomiska läget och huvudsakliga risker samt de åtgärder som bör vidtas av IMF och medlemsländerna för att säkerställa en stark och hållbar tillväxt. Under vårmötena hålls dessutom diskussioner mellan finansministrar och centralbankschefer om bl.a. hur de stärkta utsikterna i världsekonomin ska förvaltas men också hur ökad protektionism och en oroande skuldsättning i vissa länder ska hanteras.

Det övergripande temat för Världsbanksgruppens vårmöte är hur institutionen ska möta de globala utvecklingsutmaningarna. Under vårmötet hålls diskussioner om medlemsländernas inflytande och behovet av stärkt finansiell kapacitet i Världsbanksgruppen. Andra teman för diskussion är implementeringen av Världsbanksgruppens medelsiktiga strategi för genomförandet av Agenda 2030 och bankgruppens arbete med könsfördelningen i exekutivdirektörsstyrelsen.

I samband med vårmötena kommer finansministern också att hålla ett anförande på IMF om jämställdhet och kvinnligt arbetskraftsdeltagande.

För ytterligare information om seminarier och möten vänligen kontakta pressekreterare Isabel Lundin, 076-296 46 38

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.