Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

FN:s kvinnokommission antar slutsatser för jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt på gles- och landsbygd

Publicerad

Vid det årliga mötet samlas FN:s medlemsländer, civilsamhället och aktörer för jämställdhetsfrågor för att diskutera och anta slutsatser. Årets tema var jämställdhet samt kvinnors och flickors egenmakt på gles- och landsbygd.

FN:s kvinnokommission, som i år arrangerades för 62:e gången, pågick 12–24 mars i New York. Mötet är det främsta i världen som samlar både medlemsstater, civilsamhällesaktörer och andra som arbetar för att stärka kvinnors situation och jämställdhet globalt.

Vid årets möte antogs slutsatser inom områden som sexuell och reproduktiv hälsa, bättre skydd av kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter, samt sex- och samlevnadsundervisning. En framgång var att mötet enades kring gemensamma slutsatser om att könsstympning och barn- och tvångsäktenskap är ett hinder för att flickor ska kunna gå i skolan och få en bra utbildning.

– Det är positivt att världens länder nu har enats kring några åtgärder som behövs för att kvinnor och flickor ska få grundläggande rättigheter som till exempel utbildning och hälsa, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

– Bland viktiga frågor som Sverige har drivit är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt civilsamhällets och kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheters roll för att främja jämställdhet: Det är glädjande att mötet kunnat enas om viktiga ståndpunkter inom dessa områden, fortsätter Lena Hallengren.

Den svenska delegationen bestod av representanter från regeringen, medlemmar från riksdagens arbetsmarknadsutskott, Sametinget, Jämställdhetsmyndigheten, Sida, Sveriges Kvinnolobby och RFSU med flera organisationer. Delegationen leddes av tidigare statssekreterare Pernilla Baralt.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00