Innehållet publicerades under perioden

-

Fördelning av regeringens välfärdssatsningar under mandatperioden på kommuner och landsting

Regeringen har under mandatperioden gjort satsningar på över 35 miljarder på vård, skola och omsorg. För första gången presenteras nu en illustration av vad regeringens samlade tillskott till välfärden sedan 2014 motsvarar för varje kommun och landsting 2018.

- Regeringen gör historiska satsningar på välfärdens verksamheter i kommuner och landsting. I vårbudgeten finns ett vård- och omsorgspaket på nära en miljard kronor för 2018. Vi har aviserat att vi vill höja välfärdsmiljarderna med ytterligare tio permanenta miljarder från och med 2020. Det är avgörande för välfärden. Det kommande årtiondet behöver minst 200 000 fler anställas där, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen har tidigare presenterat fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018 och en preliminär fördelning av tillskotten till kommuner och landsting i budgetpropositionen för 2018. Nu har regeringen räknat ut vad de samlade satsningarna på vård, skola och omsorg från tidigare år och i vårbudgeten motsvarar för varje kommun och landsting 2018.

För kommunerna fördelas pengarna utifrån:

  • Den faktiska fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018.
  • Faktisk ram för Lärarlönelyftet för läsåret 2017/2018 (sökbara medel för kommunala huvudmän).
  • Faktiskt bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 2018 (satsning i budgetpropositionen för 2018 som fördelas utifrån antalet extratjänster i kommuner och landsting).
  • Folkmängd (för att illustrera hur mycket regeringens övriga välfärdssatsningar på kommunerna motsvarar 2018 – faktiska tillskott kommer bero på fördelningsnycklar och om sökbara medel söks).

För landstingen fördelas pengarna utifrån:

  • Den faktiska fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018.
  • Preliminär fördelning av 600 miljoner kronor 2018 för bättre tillgänglighet och kortare köer samt för att behålla bristkompetenser efter 65, del av vård- och omsorgspaketet i Vårändringsbudget för 2018.
  • Den faktiska fördelningen 2018 av regeringens satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa (1 459 miljoner kronor – exklusive 200 mnkr eftersläpning från 2017).
  • Faktiskt bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 2018 (satsning i budgetpropositionen för 2018 som huvudsakligen fördelas utifrån antalet extratjänster).
  • Folkmängd (för att illustrera hur mycket regeringens övriga välfärdssatsningar på landstingen motsvarar 2018 – för landstingen är fördelning utifrån befolkning det vanligaste).

Bakgrund:
Förslaget om välfärdsmiljarderna lämnades i budgetpropositionen för 2017. En preliminär fördelning för 2018 presenterades i juni 2017. Hösten 2017 presenterades den slutliga fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018 samt en preliminär fördelning av de tillskott som gjordes i budgetpropositionen för 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator