Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag om nya taxiregler till riksdagen

Publicerad

Regeringen lägger en proposition för nya regler om taxi. En ny taxikategori ska säkerställa att nya tekniska lösningar och affärsmodeller inte försämrar möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

– Det är viktigt att regleringen av taxinäringen följer med i den tekniska utvecklingen på så sätt att fusk motverkas och att sund konkurrens främjas samtidigt som vi säkerställer kundens och arbetstagarens trygghet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I den ena kategorin återfinns det nuvarande systemet, med krav på taxameter och anslutning till redovisningscentral. I propositionen föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. I den nya kategorin finns i stället krav på att ansluta fordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag.
Såväl beställningscentraler som fordon ska ha en särskild kontrollutrustning. Fordonen behöver dock inte vara försedda med taxameter. Beställningscentralen ska samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för kontroll. Kunden ska också alltid ges ett fast pris innan resan påbörjas.

För föraren och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorierna.

Lagändringarna i lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen om vägtrafikregister föreslås träda i kraft den 1 september 2020. Lagändringarna i taxitrafiklagen och fordonslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Infrastrukturministern på sociala medier