Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt arbete för att minska tillgången till illegala vapen och handgranater

Publicerad

Regeringen fortsätter arbetet mot den organiserade brottsligheten och skjutningarna. En utredare får nu i uppdrag att bland annat se över om fler brott ska klassas som grovt eller synnerligen grovt vapenbrott och hur Tullverkets befogenheter för att stoppa smuggling av vapen kan stärkas.

Tillgången till illegala vapen, vapendelar och explosiva varor vållar problem i Sverige och i flera fall har dessa vapen smugglats in i landet. Under mandatperioden har regeringen bland annat skärpt straffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Nu ser regeringen över fler åtgärder för att stoppa skjutningar och bekämpa den organiserade brottsligheten genom ett tilläggsuppdrag till en pågående utredning.

– Vi ska göra det ännu svårare för kriminella att få tag på illegala vapen och till exempel handgranater. Tullverkets befogenheter ses över och straffen för de som innehar vapen illegalt ska skärpas ytterligare, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera om:

  • Maximistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska höjas.
  • Omständigheterna ska ändras för att bedöma om ett brott mot vapenlagen eller lagen mot explosiva varor ska betraktas som grovt eller inte.
  • Straffet för smuggling av vapen och explosiva varor ska höjas.
  • Tullverkets befogenheter i samband med smuggling av vapen och explosiva varor ska stärkas.
  • Tullverket ska kunna besluta om så kallad postspärr vid misstanke om smuggling av vapen, vapendelar och explosiva varor.

Utredare är Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande vid Svea hovrätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2019.

Fakta

I april 2017 fick en utredare i uppdrag att se över frågor kopplade till Sveriges vapenlagstiftning. I januari redovisades första delen av uppdraget i en departementspromemoria (Ds 2018:1) som remissbehandlas.

Del två av uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018 och rör bland annat personliga tillstånd för skyddsvakter och ordningsvakter.

Del tre av uppdraget som nu har beslutats ska redovisas senast den 28 juni 2019.

Läs mer om regeringens samlade insats mot organiserad brottslighet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh