Innehållet publicerades under perioden

-

Fortsatt satsning på Polismyndigheten

Publicerad

Regeringen fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter i vårändringsbudgeten 200 miljoner kronor för att ytterligare stärka polisverksamheten. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Polismyndighetens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism behöver öka. Det nya tillskottet gör det möjligt för Polismyndigheten att snabbare än planerat säkra en adekvat tillgång till skyddsutrustning och förstärkningsvapen samt ytterligare utrustning till Nationella bombskyddet. Poliser i yttre tjänst behöver också utrustas med kroppsburna kameror. Tillgången till sådan utrustning är av betydelse för att förbättra arbetsmiljön, framför allt för poliser i yttre tjänst, och kan också bidra till ökad lagföring av personer som begår brott.

Utöver en ökad förmåga på området organiserad brottslighet och terrorism lyfter regeringen också upp behovet av att stärka kompetensen och utredningsförmågan avseende sexualbrott.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh