Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fortsatt satsning på praktikplatser vid myndigheter för arbetssökande med funktionsnedsättning

Publicerad

Den svenska arbetsmarknaden ska präglas av mångfald, jämställdhet och inkludering. Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. Regeringen har därför beslutat att förlänga myndighetsuppdraget att ta emot arbetssökande personer med nedsatt arbetsförmåga för praktik.

I februari 2016 gav regeringen flertalet myndigheter i uppdrag att fram till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen, och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. I budgetpropositionen för 2018 redovisade regeringen Statskontorets uppföljning för perioden 1 april 2016–28 februari 2017. Den visar att 86 myndigheter tagit emot 435 personer med funktionsnedsättning för praktik.

Regeringsuppdraget förlängs nu till den 31 december 2020. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 kvinnor och män varje år.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande
personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna. Ett jämställdhets- samt funktionshinderperspektiv ska genomsyra arbetet, och Arbetsförmedlingen och myndigheterna ska tillsammans planera praktiken.

Myndigheterna ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Statskontoret ska därefter rapportera till regeringen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.