Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Gratis kollektivtrafik för ungdomar

Publicerad

Regeringen har idag tagit beslutat förordningen om att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Vi vill ge skolungdomar möjligheten att åka kollektivt till fritidsaktiviteter eller sommarjobb – oavsett familjens plånbok, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har efter remittering fattat beslut om den förordning som reglerar stödet. Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget. Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra tid och omfattning samt vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.

Trafikverket kommer att administrera utbetalningen av bidraget.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Infrastrukturministern på sociala medier