Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Anna Ekström medverkar i OECD-möte om utbildning

Publicerad

OECD-mötet Pisa Governing Board äger rum måndagen den 23 april i Solna. Statsråden Gustav Fridolin och Anna Ekström medverkar för att tala om Pisas betydelse för svensk utbildningspolitik.

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell utvärdering som mäter kunskaper hos 15-åriga elever i OECD:s medlemsländer. Skolverket är värd för mötet och bland deltagarna finns representanter från Pisa, TUAC, EU-kommissionen och övriga medlemsländer i OECD.

Vänligen kontakta respektive pressekreterare för mer information.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sam Assadi
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00