Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Informationssatsning för bättre stöd och eftervård till kvinnor som fött barn

Publicerad

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag till Socialstyrelsen och SBU för att stärka kvinnors hälsa, stärka förlossningsvården och vården av förtidigt födda barn. Det handlar bland annat om en informationssatsning till gravida och nyförlösta kvinnor.

– Kvinnors hälsa är en prioriterad fråga för regeringen och vi har gjort historiskt stora satsningar på 1,8 miljarder under 2018. Men vi ser fortfarande att det finns saker att åtgärda, till exempel behöver stöd och eftervård vid en graviditet bli bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Informationssatsning om stöd och vård efter graviditeten
Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor om hälsofrågor kopplade till förlossningen. Fokus ska vara på det stöd och den vård som de kan ha behov av efter graviditeten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Neonatalvård
Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga om det finns skillnader i den neonatala vården och vad dessa i sådana fall beror på och lämna förslag till åtgärder för att minska skillnaderna. Socialstyrelsen ska även se över vilka behov av kunskapsstöd som finns samt lämna en plan för framtagande av kunskapsstödet. Kartläggning, behovsinventering och plan ska redovisas senast den 28 februari 2019 och redovisningen av kunskapsstöden ska ske senast den 31 maj 2020.

Insatser för att minska antalet dödfödda barn
Socialstyrelsen får i uppdrag att inventera och föreslå eventuella insatser för att ytterligare minska antalet dödfödda barn och det ska redovisas senast den 15 december 2018.

Socialstyrelsen får 4 500 000 kronor att använda 2018 för uppdragen.

Kartläggning av kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnor
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att kartlägga diagnostik och behandling av olika typer av smärttillstånd hos kvinnor samt systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om behandling. I uppdraget ingår även att identifiera och redovisa vetenskapliga kunskapsluckor på området.

Utöver dessa uppdrag satsar regeringen 1,8 miljarder kronor på trygghet innan, under och efter förlossning samt kvinnors hälsa under 2018. Det är de största satsningarna på kvinnors hälsa i modern tid.

Kontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00