Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända införs den 1 maj

Publicerad

Från och med i morgon införs ett nytt, enklare och mer kraftfullt anställningsstöd – introduktionsjobb. Det ersätter fem olika former av anställningsstöd, som nu fasas ut. Att anställningsstöden blir färre och enklare att hantera för aktörerna på svensk arbetsmarknad är en viktig del i regeringens ambition att alla som kan jobba ska jobba.

Utvärderingar visar att subventionerade anställningar är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya behov. Det växande antalet stöd har dock bidragit till att bland annat arbetsgivare och arbetsförmedlare ansett det svårt att överblicka de villkor som gäller och vilka stödformer som finns.

Introduktionsjobben, en reform som lades fram i regeringens budgetproposition för 2018, ersätter nu anställningsstöden instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt de två typerna av traineejobb.

Introduktionsjobb kommer att ha ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär att taket blir samma som för extratjänster och nystartsjobb. Stödet har vidare en subventionsnivå på 80 procent och utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd. Vidare görs administrationen av anställningsstöd och nystartsjobb enhetlig, vilket också innebär förenklingar.

- Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och ett enklare och mer kraftfullt stöd för dem med störst behov, som dessutom kan kombineras flexibelt med utbildning. Detta är bra för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, och för svensk arbetsmarknad som helhet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Extratjänster, nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar kommer att finnas kvar, liksom de stöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag m.fl.).

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?