Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klart för EU-förbud mot flera farliga ämnen i textilier

Publicerad

EU:s medlemsländer har godkänt kommissionens förslag om att förbjuda 33 särskilt farliga ämnen och -grupper som förekommer i textilier. Det är första gången som EU-kommissionen föreslagit ett så brett förbud när det gäller användning av farliga ämnen i konsumentvaror i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Sverige har under lång tid varit pådrivande för att få till en bred EU-reglering av farliga ämnen i textilier och stöttade kommissionens förslag.

− Jag är stolt över att Sveriges långa och hårda arbete med att driva på ett förbud mot farliga ämnen i textilier som människor använder varje dag nu har gett resultat, säger miljöminister Karolina Skog.

Ämnena som omfattas av EU-kommissionens förslag är så kallade CMR-ämnen, det vill säga ämnen som är konstaterat cancerframkallande, reproduktionsstörande eller kan skada generna. Kommissionens lägger fram sitt förslag inom EU:s kemikalieförordning Reach. EU kommer nu förbjuda användningen av 33 ämnen eller ämnesgrupper i textilprodukter. På listan över ämnen står fyra särskilt farliga metaller: kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal särskilt farliga ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används för att mjukgöra plast och förekommer i exempelvis textiltryck.

− Att just dessa ämnen förbjuds är särskilt viktigt eftersom de förekommer i varor som människor exponeras för hela tiden i sin vardag, som kläder, bäddtextil och möbeltyger, säger Karolina Skog.

Förslaget innebär ett utökat skydd för människors hälsa i och med att användningen av dessa särskilt hälsofarliga ämnen begränsas.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad är CMR-ämnen?

CMR-ämnen är cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska ämnen. Dessa ämnen har så allvarliga egenskaper att människor inte bör exponeras för dem. I värsta fall kan en enda exponering för en mycket låg mängd orsaka bestående skador. Skadorna kan till exempel försvåra möjligheten att få barn, påverka hjärnans utveckling hos foster eller på sikt utvecklas till cancer.