Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Klimatminister Lövin vill se höjd klimatambition i EU

Publicerad

- EU måste påskynda arbetet i riktning mot ett fossilfritt samhälle. Senast år 2050 bör EU ha netto-noll-utsläpp. Om vetenskapen visar att det är nödvändigt bör ett sådant mål sättas tidigare än så.

Det säger klimatminister Isabella Lövin i samband med att en grupp om sju medlemsländer träffas i Paris idag för att höja ambitionen i EU:s klimatarbete. Sverige har sedan flera år arbetat för att driva och påskynda ett fossilfritt EU, men flera medlemsländer har svårt att nå målen i Parisavtalet. Idag träffas bland andra klimat- och miljöministrar från Frankrike, Nederländerna, Finland, Portugal, Tyskland, Luxemburg och Sverige i Paris. Temat för mötet är att hitta vägar för att säkerställa att medlemsstaternas klimatpolitik leder till att målen i Parisavtalet uppfylls.

- Sverige har EU:s och troligen världens tuffaste klimatpolitik. Det är glädjande att flera medlemsstater är beredda att tillsammans med oss påskynda omställningen. Inom det här området är Sverige ett föregångsland och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens. EU måste behålla ledarskapet på klimatområdet och visa att ett fossilfritt samhälle är möjligt. Det innebär att arbetet inom EU måste gå betydligt snabbare än idag, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00