Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommande förslag om förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar

Publicerad

Regeringen förstärker i vårändringsbudgeten det tillfälliga kommunstödet för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Det handlar om en ny satsning på 200 miljoner kronor, som kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör att kommunerna inte längre har rätt till ersättning för deras boende. Därför har många ungdomar blivit tvungna att flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort.

I höstas avsatte regeringen 390 miljoner kronor i höständringsbudgeten samt 195 miljoner kronor i budgeten för i år för att kommunerna ska kunna låta ensamkommande som hinner bli 18 år bo kvar i sin vistelsekommun fram till att de får ett slutligt beslut i sitt asylärende istället för att behöva byta skola och få sämre etableringsmöjligheter. Nu tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för 2018.

- Vi har sett att regeringens kommunstöd har fyllt en viktig funktion och det finns många framgångsrika exempel på hur medlen använts på ett effektivt sätt till boende för ungdomarna. En del kommuner har investerat pengarna i kommunala HVB-hem och stödboenden medan andra kommuner ingått partnerskap med ideella föreningar som ordnat med boende för ungdomarna. Men det finns fortsatt stora behov av att ge trygghet i ungdomarnas boendesituation säger biträdande finansminister Per Bolund.

Medlen ska stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Fördelningen av medel i vårändringsbudgeten kommer anpassas så att medel går till de kommuner där ensamkommande unga som inte behövt flytta till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

- Vår framtid ligger i våra barn och unga. För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi skapa trygghet för alla som bor i vårt land. Alla barn och unga i Sverige, oavsett var de kommer ifrån, ska ha bästa möjliga tillvaro, trygghet och framtidsutsikter. Det stärker tryggheten för dem, och för oss alla, säger Per Bolund.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.