Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kommuner, landsting och länsstyrelser stärker sin informationssäkerhet

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag av regeringen att förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna.

I princip alla som är anslutna till internet är utsatta för hot och risker. It-incidenter är vanligt förekommande, till exempel på grund av dataintrång och skadlig kod. Regeringen anser att kunskapen om informationssäkerhet i kommuner, landsting och hos länsstyrelser behöver öka. Aktörerna ska ha en god kännedom om vad de ska skydda sig emot och hur de kan gå tillväga för att stärka informationssäkerheten. Det är viktigt att information i dessa verksamheter är tillgänglig, riktig och inte hamnar i fel händer. Människor ska kunna lita på att samhällsviktig information skyddas.

MSB får i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser mot kommuner, landsting och länsstyrelser. Myndigheten ska också uppdatera och vidareutveckla ett metodstöd på informationssäkerhetsområdet som riktar sig mot kommuner.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utbildningsinsatsen ska genomföras i samarbete med länsstyrelserna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh