Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kompletterande strategi för att stärka kvinnors deltagande i fredsansträngningar i Afghanistan

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2018-2019. Fokus är på kvinnors deltagande.

Folke Bernadotteakademins uppdrag är en del av regeringens fredsdiplomatiska satsning och feministiska utrikespolitik och avser stärka Sveriges bidrag till en fredlig och för kvinnor inkluderande samhällsutveckling i Afghanistan.

- Kvinnors deltagande i fredsarbetet är avgörande för om landet ska lyckas resa sig ur fattigdom, konflikter och våldsamheter, säger Isabella Lövin. Därför stärker vi nu stödet så att kvinnor får större möjlighet till meningsfullt deltagande i fredsansträngningar runt om i Afghanistan, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin ger också möjlighet till Folke Bernadotteakademin att bidra till att stärka kapaciteten hos parter i afghanskledda fredsansträngningar.
Folke Bernadotteakademin har under 2016-2017 genomfört begränsade insatser för att främja fredsbyggande och konfliktlösning i Afghanistan. Fokus har varit att stärka kvinnors deltagande i dialog- och medlingsprocesser.

Folke Bernadotteakademins strategiuppdrag kompletterar resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan som gäller 2014-2019.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00