Kulturdepartementet nominerar Lena Olving som styrelseordförande i Kungliga Operan AB

Kulturdepartementet har beslutat att nominera Lena Olving som ny styrelseordförande i Kungliga Operan AB och Örjan Wikforss till vice ordförande. Vidare nomineras två nya ledamöter till Kungliga Operans styrelse och två nya ledamöter till Kungliga Dramatiska teaterns styrelse.

Lena Olving är VD och koncernchef för det börsnoterade företaget Mycronic AB (publ) sedan juli 2013 och har ett brett spektrum av styrelseerfarenhet från både privat och statlig verksamhet. Hon har under 25 års tid haft ledande befattningar på Volvo Personvagnar varav sju år i koncernledningen. Utöver det har hon varit ställföreträdande VD på Saab AB (publ) och VD för Samhall Högland. Olving har även suttit i statliga bolagsstyrelser såsom SJ AB och Green Cargo AB.

Örjan Wikforss är arkitekt och sedan 2007 professor i projektkommunikation vid KTH. Han är sedan 2012 knuten till Institutionen för fastigheter och byggande som professor emeritus. Wikforss är ledamot i Operans styrelse sedan 2015.

– Lena Olving har en gedigen styrelse- och ledarerfarenhet från olika verksamheter på nationell och internationell nivå. Med de kunskaper som Lena Olving och Örjan Wikforss besitter har vi förstärkt styrelsen ytterligare. Det borgar för att Operan fortsatt kan utveckla sin ledande position inom opera- och balettkonsten där ombyggnationen av operahuset är av stor betydelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vidare nomineras följande två nya ledamöter till Kungliga Operans styrelse:

 • Chrisoula Faniadis, kulturstrateg, tf verksamhetsledare för Riksteatern Skåne
 • Maria Naidu, dansare och koreograf

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Operans styrelse:

 • Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA och professor
 • Olov Carlsson, chefredaktör VD och ansvarig utgivare för Dagens Samhälle
 • Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden, tidigare chef för enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Morten Hesseldahl, förlagschef Gyldendal, tidigare chef för Det Kongelige Teater i Köpenhamn

Kulturdepartementet nominerar två nya ledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB:

 • Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Kreativ ledare på Tengbom. Lärare på KTH
 • Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen AllBright

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Dramatens styrelse:

 • Ulrika Årehed Kågström, ordförande, generalsekreterare för Cancerfonden
 • Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, professor i litteraturvetenskap
 • Raoul Grünthal, VD för Schibsted Sverige
 • Eva Hamilton, journalist och tidigare SVT-chef
 • Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden
 • Tasso Stafilidis, skådespelare, verksamhetsansvarig för Göteborgs kulturkalas

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström

Kungliga Operan AB

Kungliga Operan AB är ett helstatligt bolag som får årliga statsbidrag. Bidraget uppgår 2018 till ca 495 miljoner kronor. Operan ska vara den i Sverige ledande institutionen inom opera och balett och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Operan ska som nationalscen verka i ett internationellt opera- och danssammanhang och initiera samarbeten samt främja interkulturellt utbyte. Operan ska i samverkan med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Kungliga Dramatiska teatern AB är ett helstatligt bolag som får årliga statsbidrag. Bidraget uppgår 2018 till ca 242 miljoner kronor. Dramaten ska vara den i Sverige ledande institutionen inom teaterns område och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Dramaten ska som nationalscen verka i ett internationellt teater- och kultursammanhang och initiera samarbeten samt främja interkulturellt utbyte. Dramaten ska i samverkan med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.