Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på rådsmöte i Luxemburg

Publicerad

På måndag den 16 april träffas EU:s jordbruksministrar i Luxemburg för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för EU:s västliga vatten. I förslaget ingår även en uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön. Ministrarna kommer också att diskutera arbetet med att minska matsvinnet och få en presentation av åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Under måndagen kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag om en förvaltningsplan för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten. Kommissionen anser även att Östersjöplanen bör uppdateras för att inte riskera att bli inaktuell i förhållande till den vetenskapliga rådgivningen.

Kommissionen kommer även presentera ett förslag till direktiv som innehåller åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matsvinn. Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med strategier och kampanjer på området. Minskat matsvinn är en prioriterad för regeringen och ett viktigt område i livsmedelsstrategin. I höstas gav regeringen Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att gemensamt ta fram en nationell handlingsplan för minskat matsvinn.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.