Lena Hallengren invigningstalar på konferens om flerfunktionsnedsättning

Den 23–24 april arrangeras konferensen ”Livets möjligheter – för personer med flerfunktionsnedsättning” i Stockholm. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren inledningstalar.

Konferensen vänder sig till föräldrar, anhöriga, personal och beslutsfattare. Syftet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för föräldrar, anhöriga, personal och beslutsfattare inom området anhöriga och flerfunktionsnedsättning.

Livets möjligheter – för personer med flerfunktionsnedsättning
Datum: 23–24 april
Plats: Clarion Hotell, Ringvägen 98 i Stockholm
Måndag 23/4 kl 09.30–10.30: Inledning av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Klicka här för hela programmet.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Svenska Barnläkarföreningen, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening SNPF, Riksförbundet FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG och Anhörigas Riksförbund.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-2936935
e-post till Jens Petersen

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier