Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mer pengar under 2018 till fritidsverksamhet för unga

Publicerad

Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet. Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor för detta under 2018. Satsningen på fritidsverksamhet för unga bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Det finns behov av att öka tillgängligheten, till exempel utöka öppettiderna, inte minst under sommaren och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet för ungdomar runt om i landet.

– Vi vill bygga ut välfärden i hela landet. Fritidsgårdar med bra verksamhet spelar en viktig roll för att unga ska få tillgång till en meningsfull fritid som skapar sociala möten och möjligheter till etablering, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Regeringen har sedan tidigare gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten till exempel erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Bakgrunden till uppdraget var en kartläggning från MUCF (2016) som bland annat visade på varierande kvalitet och utbud i den öppna fritidsverksamheten lokalt.

– Vi vet att utbudet och kvaliteten i den öppna fritidsverksamheten varierar över landet, inte minst på sommaren. Tillgången till en meningsfull fritid får aldrig vara en plånboksfråga, säger Anna Ekström.

Totalt sett satsar regeringen 70 miljoner kronor extra på barns- och ungas fritid i vårbudgeten 2018.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.