Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss som föreslår att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken har blivit allt viktigare för företagens möjligheter att nå framgång. De kan ofta vara ett företags mest värdefulla tillgång. Varumärken gör det också lättare för konsumenter att känna igen och välja produkter som motsvarar deras önskemål.

– För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt på en global marknad behöver reglerna om varumärken vara enkla, förutsebara och rättssäkra. Regeringen föreslår därför att lagstiftningen moderniseras och förenklas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att den svenska varumärkeslagen anpassas till nya EU-regler. Det förenklar för företagen som bedriver verksamhet inom EU och skapar förutsättningar för ökad export. Lagen blir också mer teknikneutral, vilket underlättar registreringen av nya märkestyper, till exempel animerade varumärken.

Varumärken måste skyddas för att behålla sitt värde. Regeringen föreslår därför att varumärkesskyddet stärks så att det blir möjligt för tullen att stoppa varor som passerar landet även om de inte ska säljas på den svenska marknaden (så kallad transit). Det ökar möjligheterna att bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar.

– Att anpassa lagstiftningen för varumärken till den moderna ekonomin innebär bättre förutsättningar för svenska företag att starta, växa och exportera. Det är positivt både för det enskilda företaget och för hela Sveriges konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I stället för varumärken är det många företag som använder sitt företagsnamn som kännetecken, både för verksamheten och för de varor och tjänster som företaget erbjuder. I dag finns det ca 550 000 aktiebolag och ett stort antal handelsbolag, enskilda näringsidkare, stiftelser med flera som berörs av reglerna om skyddet för företagsnamn. Regeringen föreslår att en ny lag om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen, som är mer än 40 år gammal. Moderniseringen av lagstiftningen gör det lättare att förstå och tillämpa reglerna, något som kommer att leda till kostnadsbesparingar för företagen.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson