Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndighet får uppdrag att se över upphandlingsstatistik

Publicerad

För att bättre kunna analysera, utvärdera och styra den offentliga upphandlingen vill regeringen bredda den statistik som samlas in på området. Upphandlingsmyndigheten får därför i uppdrag att genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla in.

Uppdraget är en del av regeringens arbete för att förbättra statistiken och därmed kunskapen om offentliga upphandlingar. Uppdraget ingår i den promemoria som utgör underlag för en ny lag om statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48).

- Statistik behövs för att följa utvecklingen av den offentliga upphandlingen och för att kunna följa hur Nationella upphandlingsstrategin tillämpas. Det handlar till exempel om att kunna säkerställa att miljömässiga och sociala krav i upphandlingarna efterföljs, säger Civilminister Ardalan Shekarabi.

I studien ska upphandlingsmyndigheten undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som staten behöver för analyser och beslutsunderlag samt hur de bör samlas in med hänsyn till myndigheternas förutsättningar vad gäller resurser, ekonomisystem, grad av digitalisering och inköpsvolymer.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Konkurrensverket och ett antal andra upphandlande myndigheter och enheter. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00