Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nordiska ministrar och näringsliv ser nya vägar för samarbete inom miljö och klimat

Publicerad

Nordiska klimatministrar och nordiska företag är eniga om att samarbete är en nyckel till framsteg i klimatarbetet. Det framkom vid en dialog med ministrar och ledare för nio nordiska företag som Isabella Lövin, minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete, ledde idag. Miljöminister Karolina Skog tog emot en rapport med förslag för Nordens framtida miljö- och klimatsamarbete, vilken också pekar på att ökad samverkan mellan sektorer behövs.

  • Gruppfoto 13 april.jpg

    Nordiska ministrar och företagsledare eniga om att mer samverkan behövs i klimatarbetet

    Jann Lipka, Regeringskansliet

  • Gruppfoto 13 april.jpg

    Miljöminister Karolina Skog tar emot Tine Sundtofts rapport om framtida nordisk miljö- och klimatsamarbete.

    Jann Lipka, Regeringskansliet

Isabella Lövin, Karolina Skog och de övriga nordiska ländernas klimat- och miljöministrar träffade ledare för nio nordiska storföretag för att inleda en dialog om hur politik och näringsliv gemensamt kan driva på den gröna omställningen.

− Ett tydligt budskap från bolagen är att vi ska öka takten. De visar en väldig kraft och energi som våra regeringar bör ta tillvara. Det finns också en vilja att Norden visar ledarskap i frågan, säger Isabella Lövin, minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete.

De nio bolag som närvarade vid mötet medverkade också i en undersökning som Haginitiativet gjort tillsammans med företagarnätverk i andra nordiska länder på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Där intervjuades 38 bolag om sina klimatambitioner.

− Samarbetet mellan politik, samhälle och näringsliv är viktigare än någonsin om vi ska kunna höja ambitionerna i klimatarbetet, sa Isabella Lövin.

Idag ägde också de nordiska miljö- och klimatministermötet rum. En fråga på agendan var inriktningen för de kommande fyra årens nordiska samarbete inom miljö och klimat. Norges före detta miljöminister Tine Sundtoft har utrett frågan på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Hennes rapport Norden i den gröna omställningen – mer än grannar tar upp tolv förslag på områden där det nordiska samarbetet kan stärkas.

− Samarbete är nyckeln till att möta våra globala och regionala utmaningar. De förslagen som presenteras visar att det finns möjlighet att ytterligare fördjupa och stärka vår nordiska samverkan och där spelar även näringslivet en viktig roll, sa miljöminister Karolina Skog.

De företagsledare som deltog vid dialogen med ministrarna var Henrik Henriksson, vd, SCANIA (Sverige), Johan Söderström, vd, ABB (Sverige), Matti Lievonen, vd, Neste Corporation (Finland), Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso (Finland), Odd Arild Grefstad, vd, Storebrand (Norge), Arne Giske, vd, Veidekke (Norge), Jens Birgersson, vd, Rockwool (Danmark), Flemming Besenbacher, styrelseordförande Carlsberg Group (Danmark) och Bjarni Bjarnasson, vd, Reykjavik Energy (Island).

Bägge mötena är en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00