Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny budgetsatsning på barn och ungas idrottande

Publicerad

Regeringen fortsätter satsningen på idrottsrörelsen och avsätter i vårändringsbudgeten ytterligare 10 miljoner kronor för att ge bättre förutsättningar för barn och ungas idrottande. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Idrotten bidrar till glädje och hälsa, men även gemenskap och ett samhälle som håller ihop. Nu ökar vi resurserna för att skapa ännu bättre förutsättningar för idrottande. Målet är att alla barn och unga ska få ta del av idrotten på lika villkor och till rimliga kostnader, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med över tre miljoner medlemmar och 20 000 föreningar. Samtidigt ser möjligheterna till idrott olika ut i olika delar av landet och i dag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. För att stötta föreningars idrottsverksamhet för barn och unga, till rimliga kostnader, avsätter regeringen 10 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2018.

– Idrottsrörelsen är fri och självständig, men en viktig del av den svenska modellen. Därför är jag stolt över att vi så tydligt prioriterat upp idrotten under mandatperioden, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Under mandatperioden har regeringen ökat stödet till idrottsrörelsen och 2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner kronor mer jämfört med 2014. Bland annat har regeringen tillsammans med Riksidrottsförbundet gjort särskilda satsningar på att öka den fysiska aktiviteten i skolan, samt att öka idrottandet i socialt utsatta områden och bland nyanlända.

Det samlade stödet till idrotten kommer 2018 uppgå till knappt 2 miljarder kronor, 1 964 miljoner kronor. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet, som just nu genomför en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.