Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny GD och förtydligande av Försäkringskassans uppdrag

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Maria Hemström-Hemmingsson till tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Regeringen har även beslutat att tydliggöra Försäkringskassans uppdrag på flera punkter samt att inrätta en överdirektör för myndigheten.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Regeringen har sedan 2014 genomfört ett gediget reformarbete när det gäller försäkringskassan och sjukförsäkringen. Nu går vi in i nästa fas i det arbetet för att sjukförsäkringen ska vara trygg och hållbar in på 2020-talet. säger socialminister Annika Strandhäll.

– Maria Hemström-Hemmingsson har djup kunskap om Försäkringskassan och dess utmaningar efter sin tid på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Som ledare är hon öppen, lyhörd och kommunikativ vilket jag vet är viktiga egenskaper för att leda Försäkringskassan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Maria Hemström-Hemmingsson har utsetts till ny t.f. generaldirektör på Försäkringskassan. Hon blir därmed tjänstledig från arbetet som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Dessutom kommer en ny överdirektör att inrättas med uppdraget att arbeta för bättre samarbete med andra myndigheter för att individen ska vara i fokus. Försäkringskassan har idag inte en överdirektör och regeringen kommer återkomma med beslut om person inom kort.

Maria Hemström-Hemmingsson kommer att tillträda den första maj. Regeringen har beslutat att utse Catarina Eklundh Ahlgren som tillförordnad generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Hon var tidigare dess chefsjurist.

– Försäkringskassan har en enorm betydelse, både för enskilda människor och för samhället som helhet. Myndighetens agerande påverkar tilliten till socialförsäkringen och, i förlängningen, hela samhället. Jag har en enorm respekt för det arbete som Försäkringskassan har gjort och gör, säger Maria Hemström-Hemmingsson, ny t.f. generaldirektör för Försäkringskassan.

– Jag vill arbeta för en myndighetsutövning som både ger trygghet och lägger grunden för en långsiktigt hållbar situation. Det förutsätter att den som kan arbeta också gör det; den som är för sjuk för att arbeta får ersättning och hjälp att komma tillbaka i arbete, säger Maria Hemström-Hemmingsson, ny tf generaldirektör för Försäkringskassan.

Regeringen inför en portalparagraf i målet för sjukförsäkringen, som förtydligar att målet för sjukförsäkringen är att ge ekonomisk trygghet och ett effektivt stöd till individen att komma tillbaka till hälsa och arbete. Målet om sjukpenningtalet 9,0 förtydligas i regleringsbrevet, med att det är ett samhällsmål som ska nås i samarbete med och genom insatser av arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer och aldrig får ses som ett individmål.

Regeringen har dessutom beslutat om att förstärka både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag. De ska intensifiera sitt arbete att tillsammans underlätta övergången. De ska också identifiera och möta de behov av insatser och stöd för individen som finns. Regeringen anser att detta samarbete måste stärkas.
Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur de arbetar för att öka antalet möten och kartläggningar där båda myndigheterna deltar.

– Sjukförsäkringen ska vara både trygg och hållbar. För att vi ska nå dit krävs ett bättre samarbete mellan myndigheterna. Med de åtgärder som regeringen idag beslutat om känner jag mig trygg med att Försäkringskassan står bättre rustad för att möta individerna på ett tryggt sätt och ställa om inför framtida utmaningar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat att förordna Ann-Marie Begler som generaldirektör i Regeringskansliet. Hon är en rutinerad statstjänsteman som regeringen kommer ha stor nytta av i andra uppdrag, regeringen kommer att återkomma kring detta.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.