Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Ny möjlighet för ideella föreningar och stiftelser att söka medel för att minska och motverka segregation

Publicerad

I dag, fredagen den 6 april träder två nya förordningar om statsbidrag för att minska och motverka segregation i kraft. Bidragen administreras av myndigheten Delegationen mot segregation och är riktade till ideella föreningar och stiftelser samt kommuner och landsting.

Det nya statsbidraget innebär att det under 2018 kommer att finnas sammanlagt 53 miljoner kronor att söka och från och med 2019 och framåt cirka 75 miljoner kronor årligen. Medlen kommer att fördelas av Delegationen mot segregation (Delmos).

– Det nya stödet till det civila samhället ska komplettera myndigheternas och kommunernas insatser, bland annat för att civila samhället kan nå andra målgrupper. Jag är glad att det nu är på plats, säger Ibrahim Baylan.

Stödet till kommuner och landsting förändras också i och med det nya statsbidraget. Förändringen syftar till att stärka långsiktigheten i arbetet för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå genom förbättrad samordning.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet