Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, för perioden 2018–2021. Viktiga områden som regeringen vill att Unesco fortsätter att utveckla är bland annat mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, jämställdhet, hav- och klimatfrågor samt reform av Unescos organisation.

– Unesco spelar en viktig roll globalt, inte minst i de internationella motvindsfrågor Sverige prioriterar som sex- och samlevnadsundervisning, yttrandefrihet och journalisters och kulturskapares säkerhet. Unescos ansvarsområden är grundläggande för att vi ska uppnå de globala utvecklingsmålen som FN antagit och därför är det också viktigt att Sverige fortsätter sitt arbete med att effektivisera Unescos organisation och finansiering, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen ser Unesco som en viktig aktör för rådgivning och samarbeten med regeringar, myndigheter och civilsamhällesorganisationer runt om i världen i avgörande framtidsfrågor inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Sverige är den tredje största givaren till Unesco och bidrar till organisationens verksamhet med drygt 100 miljoner kronor årligen.

Strategin ligger väl i linje med FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Mer information om den svenska Unesco-strategin finns på Svenska Unescorådets hemsida.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.