Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Nya energipolitiska mål skapar långsiktighet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya energipolitiska mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig energipolitik. Propositionen grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och förslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Med energiöverenskommelsen som grund har regeringen tagit fram propositionen Energipolitikens inriktning.

Propositionen Energipolitikens inriktning är ett viktigt steg för att genomföra energiöverenskommelsen och skapa den långsiktiga inriktningen för energipolitiken. Förslagen i propositionen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar energiförsörjning. Det ska finnas tydliga och stabila ramvillkor för alla energiaktörer.

I propositionen föreslås att:

  • energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet – utgör det övergripande målet för energipolitiken.
  • Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

I propositionen presenteras även regeringens bedömning av energipolitikens inriktning mot bakgrund av energiöverenskommelsen. Det finns även en redovisning i propositionen av de övriga åtgärder som vidtagits för att genomföra 2016 års energiöverenskommelse.

Presskontakt

Therese Knapp
Politiskt sakkunnig hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ina Kokalari
Presskontakt för Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered
Mobil 072-228 31 91
Esbjörn Wahlberg
Presskontakt för Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin
Mobil 070-231 35 02
Mia Widell
Presskontakt för Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Penilla Gunther
Mobil 076-527 25 01

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Energiöverenskommelsen

Den 10 juni 2016 enades regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ramöverenskommelse om energipolitiken - energiöverenskommelsen. Överenskommelsen är en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål.