Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorbolagen

Publicerad

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att reaktorbolagens skadeståndsansvar för skador som skulle följa efter en reaktorolycka ska höjas och att försäkringskraven för reaktorbolagen ska skärpas. Propositionen är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorbolagen i större utsträckning än i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker. Marknaden kommer ta ett större ansvar för kostnaderna om det sker en reaktorolycka och det kommer då att finnas mer pengar till de som drabbas.

Reaktorbolagens skadeståndsansvar för olyckor vid reaktorer ska höjas till 1 miljard särskilda dragningsrätter vilket motsvarar 11,8 miljarder kronor. Samtidigt ska reaktorbolagen vara skyldiga att ha en försäkring med samma belopp för skador vid sådana olyckor. Det medför att statens så kallade särskilda statsansvar för den gruppen av olyckor kan upphävas. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Therese Knapp
Politiskt sakkunnig hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ina Kokalari
Presskontakt för Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered
Mobil 072-228 31 91
Esbjörn Wahlberg
Presskontakt för Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin
Mobil 070-231 35 02
Mia Widell
Presskontakt för Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Penilla Gunther
Mobil 076-527 25 01

Energiöverenskommelsen

Den 10 juni 2016 enades regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ramöverenskommelse om energipolitiken - energiöverenskommelsen. Överenskommelsen är en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål.