Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Personer med synnedsättning eller dyslexi får bättre tillgång till böcker

Publicerad

Nu föreslår regeringen att reglerna görs om så att personer med synnedsättning och läsnedsättning, till exempel dyslexi, ska få bättre tillgång till böcker och litteratur. Bland annat kommer utbudet av talböcker på andra språk än svenska att öka.

– Det är en fantastisk upplevelse att få ta del av en bra bok. Därför är det självklart att så många som möjligt ska få ta del av litteratur på fler språk, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I dag får man inte sprida talböcker mellan länder utan tillstånd från upphovsmannen. Det här begränsar tillgången till litteratur för personer som har en synnedsättning eller någon form av läsnedsättning, som dyslexi. För att komma tillrätta med problemet och öka tillgången till litteratur föreslår regeringen en ny reglering i upphovsrättslagen.

En viktig nyhet blir att anpassade exemplar kommer kunna spridas inom EU men också till länder utanför EU. Det här ökar förutsättningarna för ett utbyte av litteratur mellan länder och för att personer med syn- eller läsnedsättning i Sverige ska kunna ta del av mer litteratur på andra språk än svenska.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018.

Fakta

Förslagen har sin bakgrund i ett direktiv från EU om genomförandet av FN:s så kallade Marrakechfördrag som går ut på att förbättra tillgången till böcker och annat skrivet material för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning. Enligt Synskadades världsunion (World Blind Union) finns det ungefär 285 miljoner människor världen över som är blinda eller som har en synnedsättning. Fördraget kommer att förbättra deras möjligheter att få tillgång till anpassad litteratur, vilket är ett stort steg i rätt riktning.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00