Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Peter Eriksson vill se ny bo- och byggmodell

Publicerad

I morgon, onsdag den 25 april, fortsätter bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson sin Tysklandsvistelse med att besöka städerna Stuttgart och Tübingen i Baden-Württemberg.

Dagen inleds i Stuttgart med att Peter Eriksson träffar Baden-Württembergs regeringschef Winfried Kretschmann för att prata om delstatens arbete med hållbart byggande, digital infrastruktur, AI och stadsutveckling.

I Tübingen träffar bostadsministern stadens överborgmästare Boris Palmer och byggborgmästare Cord Soehlke för att diskutera Tübingens arbete med byggemenskaper som verktyg i stadsutvecklingen.

Om byggemenskaper:

Inspirationen kommer från Tyskland där s.k. "Baugemeinschaften" eller "Baugruppen" i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Även i Sverige finns enstaka exempel på byggemenskaper. Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande, om hur man vill bo som äldre – eller om att vilja behålla vinsterna från att bygga i attraktiva lägen själv. För samhället kan byggemenskaper vara ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.

 

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00