Innehållet publicerades under perioden

-

Proposition om bättre skydd för elkunder och bättre möjlighet att styra egen elförbrukning

Publicerad

Regeringen lämnar flera förslag i en proposition som gör det möjligt för elnätskunder att bättre kunna använda el när den är som billigast och som ger kunderna ett bättre skydd.

En del av regeringens förslag i proposition Elmarknadsfrågor ska göra det möjligt för elnätsbolag att införa pilotområden som gynnar efterfrågeflexibilitet, med en annan struktur på nätavgifterna som uppmuntrar kunderna att använda elen när den är som billigast. Dessutom föreslår regeringen att elnätsbolagen ska ge sina kunder bättre och enklare information om elnätsavgifterna och vilka möjligheter de har att påverka sina kostnader för avgifterna.

– Förslagen ska kunna ge kunderna större möjlighet att vara mer flexibla i sin elanvändning, något som kan minska deras elkostnader, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Som en del av propositionen föreslår regeringen att regelverket skärps för att skydda kunderna från otillåten press från elhandel- och elnätsbolagen, felaktiga avstängningar av elen och från kostnader som ett elhandel- eller elnätsföretag inte har rätt att ta ut från sina kunder. Skärpningarna innebär att det blir tydligare när ett elhandel- eller elnätsbolag får stänga av elen för en kund och vilka kostnader som elhandel- eller elnätsbolaget kan ta ut från kunden för avstängningen.

Före riksdagsvalet i september kommer regeringen att besluta om ändringar i regleringen av elnätsavgifterna, som bland annat sätter nivån för den avkastning som elnätsföretagen kan få på intäkterna i verksamheten.

Presskontakt

Therese Knapp
Politiskt sakkunnig hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
Telefon (växel) 08-405 10 00