Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Publicerad

Förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet kommer snart behöva underställa sig en rad nya krav som specificeras i propositionen Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem som idag har överlämnats till riksdagen. Syftet med förslagen från Pensionsgruppen är att göra premiepensionssystemet både mer tryggt och mer hållbart i väntan på att ett upphandlat fondtorg är på plats.

- Nu gör vi pensionerna tryggare och enklare för spararna. Samtidigt ser vi en utveckling där Sverige blir världsledande på klimatomställningen av pensionssystemet. Det känns bra för framtiden, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

I propositionen föreslås bl.a. att fondförvaltare ska uppfylla krav på hållbarhetsarbete, verksamhetshistorik, avkastningshistorik och minsta tillåtna förvaltat kapital för att få erbjuda fonder på fondtorget. Dessutom ska det införas ett förbud mot marknadsföring och försäljning av produkter på premiepensionsområdet via telefon. De partier som står bakom pensionssystemet och därför ingår i Pensionsgruppen har ställt sig bakom lagrådsremissen.

- I Sverige ska alla ha trygga pensioner. Det här är ett första steg mot ett nytt premiepensionssystem där vi säkerställer att vi aldrig ska behöva jaga pensionspengar utomlands, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i pensionsgruppen.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018. Åtgärderna är tänkt att gälla övergångsvis för att göra nuvarande fondtorg mer tryggt.

Nästa steg – ett upphandlat fondtorg

Pensionsgruppen har även tagit ställning för en större förändring av premiepensionssystemet genom en övergång till ett upphandlat fondtorg. Övergripande principer för detta slogs fast i december 2017 i Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Regeringen kommer inom kort presentera en utredning vars syfte är att ta fram förslag på ett tryggt, kontrollerat och professionellt upphandlat fondtorg.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.