Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen förstärker Agenda 2030-delegationen

Publicerad

Sju ytterligare ledamöter har utsetts till Agenda 2030-delegationen. Det innebär att delegationen förstärks med kompetens från näringslivet, civilsamhället, kommunerna och forskningen. Även den geografiska spridningen förbättras. Delegationen leds av Ingrid Petersson som tidigare i april utsågs till ordförande.

Delegationens uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Uppdraget kräver stark förankring på såväl nationell som lokal nivå i samhället, både inom delegationen och genom samverkan med andra samhällsaktörer.

- Genom att tillföra ny kompetens från näringsliv, kommuner och civilsamhälle från olika delar av landet ges delegationen en bredare representation och ny kraft i sitt viktiga uppdrag att genomföra Agenda 2030 i bred samverkan med stora delar av samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Efter förstärkningen med de sju nya ledamöterna består Agenda 2030-delegationen av elva ledamöter. Dessa har personliga mandat och täcker kompetensmässigt in ett flertal områden – tillsammans har delegationen en bred förankring i samhället med bakgrund inom både offentlig, ideell och privat sektor.

- Med denna förankring finns goda förutsättningar för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Vi har inte någon tid att förlora i arbetet med Agenda 2030, säger Isabella Lövin, klimatminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete.

De sju ledamöter som idag har utsetts är Henrik Henriksson, VD för Scania, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordföranden i Malmö stad respektive Leksands kommun, Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision, Hannah Stanton, ungdomsledare i scoutrörelsen och verksamhetschef vid TheGoals.org, Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet, och Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Sedan tidigare ingår Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och Ida Texell, förbundsdirektör för Attunda räddningstjänst.

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de 17 globala målen för hållbar utveckling. Delegationen är en statlig kommitté men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Förankring och gemensamt ägandeskap, brett deltagande och dialog är centrala delar av delegationens uppdrag. Delegationens arbete sker därför i nära samråd med samverkansorgan, landsting, kommuner statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, näringslivet och civilsamhället.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lars Bryntesson
Departementsråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 82 78
e-post till Lars Bryntesson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.