Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förstärker kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor

Publicerad

Ideella kvinno- och tjejjourer gör ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Regeringen stärker därför i vårbudgeten kvinno- och tjejjourernas arbete med 50 miljoner kronor under 2018. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I det arbetet spelar tjej- och kvinnojourerna en viktig roll. Därför förbättrar regeringen nu förutsättningarna för kvinnojourernas arbete. Det är en investering i jämställdhet och i trygghet i hela landet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Stärkta insatser för kvinnor och flickor som utsatts för våld och insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor är viktiga för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn samt tjejer. Det gäller till exempel rådgivning, samtalsstöd eller samtal, och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter. Även annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor ingår i arbetet.

Översyn av stödet till kvinno- och tjejjourer pågår sedan januari

I syfte att skapa ett stabilare och mer långsiktigt stöd pågår en översyn av statens stöd till de ideella kvinno- och tjejjourerna. En utredare i Socialdepartementet arbetar sedan i januari med att se över formerna och villkoren för statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer. Målsättningen är att identifiera möjliga sätt att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för dessa organisationer och att samtidigt bidra till ett fungerande brottsofferstöd inom kommuners och landstings ansvarsområden.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier