Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar stödet till rohingyer i Bangladesh samt har beslutat om ny strategi för Myanmar

Publicerad

Regeringen har idag fattat två regeringsbeslut med bäring på utvecklingssamarbetet med Myanmar. En ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar för perioden 2018-2022 samt ett kompletterande uppdrag för utvecklingssamarbetet med Bangladesh. Regeringsbesluten fattas i ljuset av den allvarliga situationen som råder för rohingyer i delstaten Rakhine samt deras situation i Cox Bazar i Bangladesh, dit över 700 000 rohingyer flytt.

Det militära övervåldet mot rohingyerna har medfört ett enormt lidande, förstörelse och ökade motsättningar. Systematiken och planeringen i övergreppen indikerar brott mot mänskligheten. Situationen för rohingyer står högt på regeringens dagordning.

– Rohingyernas situation är en fruktansvärd kris som kräver omvärldens odelade uppmärksamhet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. De flesta finns inte längre kvar i Myanmar, nära 90 procent av rohingyerna har flytt till Bangladesh. Därför gör vi nu en komplettering i Bangladesh-strategin.

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh har kompletterats med ett uppdrag att stärka kapacitet att förebygga kriser, konflikter och katastrofer, bidra till resiliens och minskat humanitärt beroende i flyktingmottagande områden, bland värdsamhällen och rohingya-flyktingar. Tre fjärdedelar av flyktingarna utgörs av kvinnor/barn, som utgör en särskild målgrupp i uppdraget. Det kompletterande uppdraget ökar den innevarande strategivolymen för utvecklingssamarbetet med Bangladesh från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder för perioden 2014-2020.

Behoven av stöd är stora i många delar av Myanmar

I Myanmar är behovet av stöd stort. Ungefär en tredjedel av befolkningen lever i absolut fattigdom. Ytterligare en tredjedel lever på fattigdomsgränsen. Flera decennier av militärdiktatur, ekonomisk vanskötsel och rovdrift har lett till detta. Diskrimineringen av kvinnor och flickor är omfattande.

Myanmar har en folkvald regering men ett avgörande demokratiskt underskott, där militären fortsatt har ett stort inflytande. I hela landet finns utmaningar med respekt och skydd av mänskliga rättigheter. De väpnade konflikter som pågår i flera delstater utgör världens längsta pågående inbördeskrig. Myanmar uppvisar låga värden för de flesta hälsoindikatorer.

Strategin för Myanmar omfattar tre tematiska verksamhetsområden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättsstatens principer
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Jämlik hälsa

Strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar omfattar 1, 25 miljarder kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor för FBA:s verksamhet för hela perioden. Stödet kommer främst gå till civilsamhällesorganisationer samt till FN-organ verksamma i landet. Myanmars regering får inget budgetstöd.

 

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.