Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019. Det regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala transportinfrastrukturen.

Vid regeringssammanträdet 29 mars fattade regeringen beslut om propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Propositionen innehåller förslag som bland annat innebär att det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, samlas hos landstingen i alla län. Det handlar till exempel om insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling samt upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

- Förslaget innebär en enhetlig och tydligare organisation för det regionala utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen för de här frågorna. Det är viktigt att regionerna själva ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.