Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelse om det nya ramverket för finanspolitiken

Publicerad

Regeringen har nu överlämnat en skrivelse om det nya ramverket för finanspolitiken till riksdagen. Att regeringen beskriver hur den avser att tillämpa ramverket bidrar till att stärka förtroendet för finanspolitikens utformning och redovisning. Det förbättrar förutsättningarna för att finanspolitiken ska få avsedd effekt.

Det finanspolitiska ramverket består av olika delar som rör finanspolitiken samt former för uppföljning, utvärdering och transparens. I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om förändringar i det finanspolitiska ramverket. Dessa förändringar presenterades av en parlamentarisk kommitté under hösten 2016.

Som en följd av överenskommelsen ändrades överskottsmålet från och med budgetarbetet för 2019 från en procent till en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Ett skuldankare på 35 procent av BNP för Maastrichtskulden infördes också.

I skrivelsen som regeringen lämnade till riksdagen den 12 april finns en samlad beskrivning av ramverket.

Om det finanspolitiska ramverket

De budgetpolitiska målen för finanspolitiken är en central del av det finanspolitiska ramverket och består av:

  • Överskottsmål för hela den offentliga sektorn
  • Utgiftstak för staten
  • Krav på kommunsektorn att ha sina budgetar i balans
  • Skuldankare på 35 procent av BNP för Maastrichtskulden

Dessa mål utgör tillsammans med en stram statlig budgetprocess, extern uppföljning och transparens de centrala delarna i det finanspolitiska ramverket.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.