Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Publicerad

Regeringen ger Boverket uppdraget att stärka sitt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. För genomförande av uppdraget får myndigheten 15 miljoner kronor under 2018.

I februari presenterade regeringen propositionen Politik för gestaltad livsmiljö, som tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och ska samtidigt vara en samlad nationell arkitekturpolicy.

Nu ger regeringen Boverket uppdraget att stärka sitt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För genomförande av uppdraget får myndigheten 15 miljoner kronor under 2018.

- Arkitektur och gestaltad livsmiljö måste få en större betydelse i planeringsarbetet. Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att stärka sitt arbete med arkitektur och Boverket tillsätter en riksarkitekt. Det är en tydlig markering att arkitekterna ska ha en central uppgift i arbetet med att planera framtidens samhällen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00