Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker arbetet mot människohandel

Publicerad

Regeringen förstärker myndigheters och frivilligorganisationers arbete mot människohandel. Bättre stöd för människor som utsatts för människohandel samt förbättra myndigheters förmåga att arbeta över nationsgränserna i Östersjöstatsområdet, är syftet med gårdagens regeringsbeslut.

- Människor som är utsatta för människohandel tar ofta en första kontakt med en ideell organisation, istället för myndigheter, för att få hjälp. Därför är det här ett viktigt beslut av regeringen för att stödja de ideella organisationerna i deras arbete, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Stärkt stöd till civilsamhället

Regeringen har beslutat att ge 800 000 kronor till organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandel, för att utveckla sina stödinsatser. Plattformen Civila Sverige mot människohandels stödprogram är ett komplement när myndigheter inte kan erbjuda stöd. Organisationen samordnar, utbildar och certifierar flera andra organisationer.

Stödet kan exempelvis handla om att erbjuda en plats där personer som utsatts för människohandel kan återhämta sig från det de utsatts för, eller stöd för att kunna återvända till sitt hemland, eller för att börja ett nytt självständigt liv i Sverige.

Stärkt arbete kring Östersjöregionen

Regeringen har beslutat att ge 375 00 kronor till Östersjöstaternas råds arbete mot människohandel. Östersjöstaternas råd är en mellanstatlig organisation för regionalt samarbete mellan Östersjöländerna. Sverige har ordförandeskapet till och med juni 2018. Rådet ska, för de beviljade medlen, stärka myndigheters och frivilligorganisationers arbete för de utsatta människorna över nationsgränserna. För bidraget från regeringen ska ett material tas fram, en guide, som de som arbetar på myndigheter – poliser, migrationshandläggare etc. – kan ta hjälp av för att på ett bättre sätt hjälpa offren för människohandel i Östersjöregionen. Utöver länderna runt Östersjön kommer även Bulgarien, Rumänien och Ukraina att inkluderas i projektet.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00