Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillstyrker svenska transportprojektansökningar till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa

Publicerad

Regeringen tillstyrker idag elva transportprojektansökningar till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility).

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call).

Regeringen har beslutat att tillstyrka elva transportprojekt för ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat för tillväxten, klimatomställningen och för att hela landet ska leva och utvecklas. Därför satsar vi 100 miljarder kronor mera än den förra regeringen på transportinfrastrukturen under den kommande planperioden 2018-2029. Det är såklart positivt om vi även kan dra nytta av medfinansiering från EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Följande projekt tillstyrks:
• Malmö - Lund stage 1- Removal of a Major Railway Bottleneck in Sweden
• First Phase for a Double Track Railway on the East Coast Line between Gävle and Sundsvall – Part of the Bothnian Corridor
• The North Bothnia Line, a Part of the Bothnian Corridor - Removal of a Bottleneck on the Section between Umeå and Dåva
• New Locks for a Sustainable Water Regulation to Secure Stockholm Inundation & Secure Inland Waterways in Central Sweden
• Deployment of ERTMS On-board in Sweden 2018-2023 onboard installation
• Örebro-Västmanland Public Transport Roll-Out of Biogas and Electric Buses
• Cargo Capacity Upgrade and LNG Bunkering. Swinoujscie – Ystad Maritime Link
• New Slussen – Intermodal Connection in Urban Node Stockholm
• SESAR Deployment Programme Implementation – 2018
• BioLNG EuroNet
• PRISME (PBN Regional Implementation and Sustained Monitoring of EGNOS Performance)

Presskontakt

Daniel Ferreira
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

2017 CEF Transport Blending Call är en utlysning inom transportområdet som förutsätter att de ansökande projekten delvis nyttjar finansiella instrument eller lån från banker samt andra typer av kreditinstitut (både privata- och offentliga institut).
Denna utlysning riktar sig främst till byggprojekt inom transportområdet.

Ytterligare en utlysning är öppen parallellt med 2017 CEF Transport Blending Call. Utlysningen berör luftfartsprojekt och heter 2017 CEF Transport SESAR. Regeringen har i denna utlysning tillstyrkt ett svenskt projekt.

SESAR står för Single European Sky Air Traffic Management Research och är ett företag där Europeiska kommissionen är delägare. SESAR bidrar till att modernisera Europas flygledningssystem, sänka kostnader och förbättra kapacitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Genvägar

2017 tillstyrkte regeringen 13 projektansökningar till den första ansökningsomgången i april. Efter regeringens tillstyrkande fick tre svenska projekt medfinansiering från EU. Det totala bidragsbeloppet för alla tre projekt var 60,5 miljoner euro.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Infrastrukturministern på sociala medier