Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen utökar satsningen på en smartare samhällsbyggnadsprocess

Publicerad

Regeringen har idag gett Lantmäteriet i uppdrag att växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

- Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Sverige. Kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer nu att få tillgång till aktuell och uppdaterad geodata utan att behöva ansluta till flera olika digitala tjänster och lösningar -det är både effektivt och smart, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens satsning Digitalt först 2015-2018 i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 april 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00