Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Samhällsutmaningar i fokus när nordiska utbildnings- och forskningsministrar möts i Stockholm

Publicerad

Norden ska vara en ledande kunskaps- och kompetensregion i världen. Därför står strategiska och långsiktiga frågor på agendan när de nordiska ministrarna för utbildning och forskning möts i Stockholm, onsdagen den 25 april. Mötet sker inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Tid:
Plats: Rosenbad, Stockholm

– Den nordiska modellen handlar om trygghet och öppenhet. Det skapar vi tillsammans genom en ordnad ekonomi och full sysselsättning, ett generöst välfärdssystem för alla och en välorganiserad arbetsmarknad. Norden kännetecknas också av en hög tillit till det gemensamma. Allt detta måste vi fortsätta att värna och utveckla om vi ska behålla och stärka vår position i världen. Samarbete kring utbildning och forskning spelar en avgörande roll i detta, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Digitalisering, klimatfrågor och sjukvård är några av de stora samhällsutmaningar som kräver mer samarbete och mer delad kunskap. Därför vill de nordiska ministrarna använda mötet till att utveckla och stärka det nordiska forskningssamarbetet ytterligare. En rad principer ska antas, liksom en gemensam vision för samarbetet.

De nordiska ministrarna vill också underlätta mobiliteten inom Norden. Därför avser de att förlänga överenskommelsen som gör att personer som bor i Norden får tillträde till statligt finansierade högre utbildningar i ett annat nordiskt land på liknande villkor som de som bor i landet.

Ministermötet kommer också att innehålla diskussioner om hur det framtida nordiska samarbetet inom utbildning kan förstärkas, förnyas och bidra till konkreta svar på dagens och morgondagens utmaningar. Hur de nordiska länderna ska främja och dra nytta av flerspråkigheten i samhället i en global samtid står också på agendan, liksom en diskussion om framtidens styrning av högre utbildning.

För mer information – kontakta Sam Assadi.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00