Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

Publicerad

Regeringen vill se en hållbar utveckling på textilområdet. Högskolan i Borås får i uppdrag att starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning.

Regeringen menar att det behövs en systemförändring för att bryta den negativa trenden. Näringsliv, akademi och det offentliga måste samverka långsiktigt för att åstadkomma en hållbar textilproduktion. Därför ger regeringen Högskolan i Borås i uppdrag att etablera en plattform som särskilt ska främja samverkan, samarbete och insatser för en hållbar utveckling på textilområdet.

− Svenskt mode ligger i framkant designmässigt. Men textilier och mode från Sverige behöver bli en del av den cirkulära ekonomin där textilier lever längre och farliga kemikalier fasas ut, säger miljöminister Karolina Skog.

Plattformen ska främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt 8 miljoner per år under fem år för att genomföra satsningen. Samverkansplattformen blir ytterligare ett initiativ som kan förstärka regeringens arbete med strategiska samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi.

− Plattformen ska fungera som en brygga mellan forskning och tillämpning. För att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs ökad samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle i stort, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Vid produktion av textilier används stora mängder råvaror, energi och vatten, samt kemikalier som i sin tur orsakar utsläpp till luft och vatten. Utsläppen påverkar både människors hälsa i produktionsländerna och världens miljö och klimat. Farliga kemikalier kan även finnas kvar i slutprodukten som når konsumenter i Sverige.

Efterfrågan på hållbart producerad textil kan förväntas öka när både den miljömässiga och den sociala problematiken allt oftare uppmärksammas globalt. Om Sverige då kommit långt i hållbarhetsarbetet kan det också betyda en ökad konkurrenskraft för svenska företag.

− Det är genom produktion och export av hållbara produkter som svenska företag kan göra störst miljönytta och nu stärker vi deras möjligheter att ta nya marknadsandelar på världsmarknaden, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.