Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

SJ förlänger sommarens nattågstrafik till Jämtland

Publicerad

Regeringen har idag beslutat ge Trafikverket uppskov från 1 juni till 8 september med att starta nattågstrafiken på sträckan Stockholm-Duved. SJ kommer förlänga sin nattågstrafik för att täcka upp förseningen.

Regeringen uppdrog den 9 september 2017 åt Trafikverket att ingå avtal om nattågstrafik för att tillgodose en daglig trafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm–Duved, med trafikstart senast den 1 juni 2018. Trafikverket har undersökt möjligheterna för upphandling av trafiken och i sin analys funnit att trafiken tidigast kan påbörjas i september. Trafikverket inkom därför i mars 2018 med en hemställan om att regeringen ska ändra uppdraget för att senarelägga trafikstart för nattågstrafiken till Jämtland.

–SJ avslutar sin vintertrafik med nattåg till och från Jämtland 28 april. Sommarsäsongen med nattåg pågår normalt mellan 1 juli och mitten av augusti. SJ kommer nu att förlänga sin sommartrafik med nattåg så att det ska gå dagliga avgångar mellan 29 juni och 8 september då Trafikverkets avtal träder i kraft. På så sätt kommer nattågstrafiken att rulla under hela semesterperioden, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.