Snabbare handläggning av investeringsstöd för bostäder

Intresset för regeringens investeringsstöd för hyresrätter och bostäder är stort. Under 2017 beviljades 10 000 bostäder stöd. Regeringen och Vänsterpartiet har nu som en del av vårändringsbudgeten för 2018 beslutat att ge länsstyrelserna ett tillskott på 15 miljoner kronor för att minska handläggningstiderna.

- Handläggningstiden av investeringsstödet ligger i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom ett extra stöd till de länsstyrelser som har högst behov hoppas vi att handläggningstiderna ska kunna kortas, säger bostadsminister Peter Eriksson.

2016 beslutade regeringen om ett investeringsstöd för byggandet av hyresbostäder- och bostäder för studenter. Under 2017 beviljades c:a 10 000 bostäder stöd och Boverket bedömer ett fortsatt stort intresse under 2018.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson