Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statlig praktik för nyanlända förlängs

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge flera myndigheter i uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik åren 2019 och 2020.

- Det är glädjande att regeringen nu förlänger den statliga praktiken för nyanlända. Vi har sett många goda exempel på att praktiken varit en väg in till jobb för nyanlända akademiker. Det här är integrationspolitik i praktiken, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år kvarstår. Enligt Statskontorets redovisning för utfallet av praktikplatser för tiden 1 april 2016–28 februari 2017 (11 månader) hade myndigheterna tagit emot 1 092 nyanlända för praktik. Nästa redovisning från Statskontoret ska presenteras senast 1 juni i år.

Det nuvarande uppdraget till myndigheterna löper från 1 april 2016 till 31 december 2018. Det fortsatta uppdraget beslutas redan nu för att ge myndigheterna så goda förutsättningar som möjligt.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00