Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statssekreterare Emil Högberg till EU:s informella energiministermöte

Publicerad

Den 19 april deltar Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i EU:s informella energiministermöte i Sofia i Bulgarien.

Under mötet kommer EU:s medlemsländer bland annat diskutera ambitionsnivån för EU:s kommande mål för förnybar energi och energieffektivisering inför fortsatta förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. Sverige välkomnar Europaparlamentets förslag på att målet för förnybar energi höjs från minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energieffektivisering höjs från minst 27 till 35 procent.

Man kommer även att diskutera transportsektorns roll under mötet. Även här vill Sverige se en hög ambition med långsiktiga förutsättningar som ger säkerhet för investerare.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.